Affärsdriven organisationsutveckling

Hur ser vårt förändringsbehov ut och vilka utmaningar står vi inför?

Så här gör vi - 5 steg för en ny riktning

  1. Ekonomiska analyser av produkt/sortiment/tjänster liksom flöden och omsättningshastigheter. Gör vi rätt saker idag mot bakgrund av fakta?
  2. Fördjupade marknadsundersökningar, vet vi vad våra kunder vill ha och förväntar sig av oss?
  3. Se över affärsmodellen och justera den
  4. Hur arbetar vi i förhållande till konkurrenter som har lyckats bättre?
  5. Har vi en organisation som motsvarar kunders och marknadens behov? Om inte, vad är viktigast att förändra på kort och lång sikt?

Arbetssätt och verktyg

För verksamhet och organisation

För ledningar och förändringsteam

För chefer och nyckelpersoner

Vi är certifierade för samtliga verktyg ovan.