Venia är latin och betyder god vilja, goodwill eller tjänst. Vi visar god vilja i t.ex. hur vi bemöter varandra och i ledarskapet.