Om Venia.se

Erfarenhet från:

Venia kommer av latin och betyder god vilja, goodwill eller tjänst. Vi visar god vilja i t.ex. hur vi bemöter varandra och i ledarskapet.
  • Strategiska och operativa roller
  • Lokala enheter resp. huvudkontor
  • Börskoncern och familjeföretag
  • Marknads- resp. Produktionsdrivna företag
  • Varu- resp. Tjänsteproducerande företag
  • B2B och B2C
  • Traditionell industri, E-handel, resor, hygienartiklar, logistik, verkstad, mode
  • Arbete i såväl Sverige som Internationellt

Vi tar uppdrag i

Vi arbetar främst i Västra Götalandsregionen i orterna nedan men tar även uppdrag i andra regioner, internationellt eller uppdrag som innebär tjänsteresor.