Turnaround management

Vi på VENIA är vana att leda företag rätt, oavsett om problemet grundar sig i ekonomiska eller organisatoriska strukturer.

Vi har tillsammans en unik kombination av affärs- & människokännedom, med lång praktisk erfarenhet av förändringsarbete i såväl stora som små företag. Denna kunskap erbjuder vi ditt företag och tror på goda grunder att den kommer vara en rejäl hävstång till utveckling för er. Strukturen påverkar kulturen och vice versa.

Företag skapas ur drömmar och hårt arbete

Som konsulter möter vi besjälade ägare och företagsledare som oftast börjat i mindre skala och sedan utvecklat sina verksamheter till något betydligt större. Med tillväxt och utveckling följer ett starkare behov av struktur, styrning, flöden, logistik och uppföljning, allt för att i realtid kunna agera på resultatet. Affärssystem och verksamhetsstöd blir därför allt viktigare, även i mindre bolag. Fler anställs, roller specialiseras och ledningssystemen blir allt mer professionella. Nu är tiden förbi när alla hade flera funktioner och beslut kunde tas i fikarummet.

Varför blir det inte bättre när vi alla vill så väl?

En lyckad utveckling över tid är sällan spikrak. Även framgångsrika företag har gjort felsatsningar, förlorat kunder till konkurrenter, tappat marknadsandelar eller halkat efter i teknikutvecklingen, vilket kan ha skapat en ogynnsam företagskultur. Vissa företag har behövt genomgå en rekonstruktion. Listan med tänkbara orsaker till vikande resultat och utebliven framgång kan göras lång. Detta är inget nytt utan inträffar förr eller senare i alla organisationer. I de faserna kan ägare, VD eller ledningsgrupp behöva extern hjälp för att åter bli långsiktigt lönsamma. Det är här vi kommer in i bilden.

Först struktur, sen kultur

Vikande lönsamhet brukar vara en första varningssignal som gör ägare, VD och företagsledning bekymrade. Bokslut och analyser tas fram och revisorn höjer ett varnande finger för att trenden måste vändas, oftast utan att ha något svar på frågan hur det ska göras. Chefer i ledningsgruppen får snabbt i uppdrag att förtydliga problemen och ta fram bättre beslutsunderlag. Inte sällan drunknar analysen i komplexitetens oceaner och ledningsgruppen ställs inför dilemman. Nu ökar detaljorienteringen på bekostnad av helhet och sammanhang. VD, ägare och ledningsgrupp får också svårt att enas om angelägna åtgärder och intern prestige minskar möjligheten att ta beslut. Närhet till en ev. rekonstruktion ökar pressen ytterligare.

Ner i gruvan eller ut i verkstaden?

Det är ingen konst att göra nya saker, det svåra är att släppa det gamla. Eller: varför får vi mindre pengar i kassan ju mer vi säljer? Bilden är säkert inte obekant! Vissa konsultbolag står här vid sidan om och tittar på och kommer med rekommendationer. VENIA säkerställer resultat genom att arbeta hands-on och hjälper er praktiskt där det behövs. Vi går helhjärtat in och jobbar med ägare, VD och ledning under tydligt mandat för att göra de förändringar som krävs efter genomförd kartläggning. Detta säkrar att det som måste göras också blir gjort. När vi vet vad som behöver göras så kommer vi till den andra utmaningen - att också få med oss organisationen!

Hårt och mjukt

Välmående företag har ofta ordentlig kontroll på sina två viktigaste grundbultar;

  1. Strukturer som stödjer, en tydlig riktning ihop med uppdaterade analyser där lönsamhet kan kopplas till produkter, tjänster och intern hantering.
  2. En levande kultur som genom styrning, ledning, samspel och återkoppling lyckas samla verksamheten. Kulturen ökar möjligheten att nå strategier och skapa attraktion.

Vi på VENIA är vana att leda företag rätt, oavsett om problemet grundar sig i ekonomiska eller organisatoriska strukturer. Vi har tillsammans en unik kombination av affärs- & människokännedom, med lång praktisk erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling och lönsam affärsutveckling från mängder av företag. Denna kunskap erbjuder vi ditt företag och tror på goda grunder att den kommer vara en rejäl hävstång till utveckling för er. Strukturen påverkar kulturen och vice versa. Vi vill gärna höra din historia och tillsammans gör vi ditt företag lönsammare.