Här är några exempel på vad vi gjort

Fordonsindustri.

Studio med uppdrag att utveckla en världsledande formgivning av kommande produktmodeller för den asiatiska marknaden. Insatsen i ledningsgruppen har fokuserat på att förbättra modeller för styrning, ledning och lärande som sedan rullats ut i organisationen. Även chefsprofileringar och skuggningar av chefer i deras vardag, uppföljningar och återkoppling samt värdegrundsarbete i linje med strategi. Studion har c:a 220 medarbetare och är en del av ett större utvecklingscenter.

Fast Moving Consumer Goods / E-handel.

Arbetat med att sammanföra ekonomiska processer och rutiner - men även olika företagskulturer - för två miljardbolag i hemelektronikbranchen. Arbetade även med att förbereda ekonomiska flöden för ERP-byte och börsintroduktion.

Kollektivtrafik.

Affärsdriven organisationsutveckling i ledningsgruppen för ett företag som på uppdrag av regionala huvudmän driver kollektivtrafik i våra största städer. Har på några år etablerarat och utvecklat sina verksamheter starkt: från ett tidigare operationellt fokus runt drift, underhåll och teknikfrågor, till att nu vara en allt starkare strategisk partner till kollektivtrafikens utveckling i regionen. Företaget har c:a 900 medarbetare.

Retail & E-handel.

Företaget äger ett premiumvarumärke och hade under stark tillväxt, just blivit uppköpt av ett större private equity-bolag: utvecklat management report och KPI för att säkra långsiktig lönsamhet och kvalitet. Omsättning 700 MSEK.

Tidningsdistribution.

Fördjupad marknadsundersökning med Net Promoter Score-teknik av samtliga kundsegment med avsikt att finna drivande faktorer till lönsamhet och attraktion hos kunder. Branschen står under stort tryck i sin omvandling från print till digitala lösningar. Arbetet med ledningen resulterade i en handlingsplan som påverkar såväl satsningar mot kunder som den egna organisationen.

Textil & Konfektion.

Private equity-ägt företag med flera varumärken och dimensioner, vilka korsbefruktar varandra: effektiviserade de ekonomiska processerna, utvecklade kulturen och minskade det bundna kapitalet. Omsättning 900 MSEK.

IT- och mjukvaruutveckling.

För ledande leverantör av mjukvarutjänster, genomfört en Net Promoter Score-studie i avsikt att finna förbättrings- och utvecklingsområden för produkten och leveranser.

Verkstadsindustri.

Svenskt dotterbolag inom miljardkoncern med verksamhet i >100 länder: renoverat och säkrat ekonomiska flöden i Sverige efter omorganisation där fabrik, lager och admin flyttats och ett affärssystem-byte ägt rum med ny besättning på ekonomiavdelningen.

Verkstadsindustri.

Svenskt tillverkande f.d. familjeföretag med global försäljning som blivit uppköpta av private equity-bolag, omsättning 500 MSEK: utvecklat ekonomiska rutiner inom konsolidering, transfer pricing, KPI, kundreskontra, lagervärdering, material-kostnadsanalyser, bokslut. Arbetade även fram förslag på effektiviseringar och besparingar.

E-handel/mode.

Snabbväxare, omsättningen hade stigit från 15 MSEK till 1 mrd SEK på 6 år: gift ihop ekonomiska och operativa flöden, rekryterat en ny ekonomiavdelning och flyttat den, städat balansräkningen, skapat stabilitet och ny kultur.

Som rådgivare och coach.

I diverse branscher, till VD och nyckelpersoner i förändringsarbete, för flera olika bolag.