VD-support

Vi på VENIA är vana att leda företag rätt, oavsett om problemet grundar sig i ekonomiska eller organisatoriska strukturer.

Vi har tillsammans en unik kombination av affärer och relationer och lång praktisk erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling och lönsam affärsutveckling från mängder av företag. Denna kunskap erbjuder vi ditt företag och tror på goda grunder att den kommer vara en rejäl hävstång till utveckling för er.

Vi vet av egen erfarenhet hur svårt det är lösa de långsiktiga frågorna när de kortsiktiga kräver all uppmärksamhet. Oavsett vilken karaktär era problem har, har vi sannolikt sett och löst dem hos andra företag. Vi hjälper dig med strategisk utveckling, oavsett om det gäller ledningsgruppen, kollegor eller ditt företag. Tillsammans arbetar vi fram långsiktigt effektiva strukturer, processer och rutiner för att öka er lönsamhet och ser till att utvecklingen går hand i hand med er företagskultur. Tillsammans skapar vi en förändringsresa där vi är med dig hela vägen.